0

Opći uvjeti i odredbe su primjenje na sve prodajne proizvode od S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L kroz online trgovinu www.zapatos.hr .

Zakonom koji je primjenjen od strane Rumunjske države.

Ova sekscija definiše bilo koji kontrakt pod kojim prodavac, www.zapatos.hr predaje ili dozvoli predaju vlasništva proizvoda na klijenta I klijent plaća I prihvaća platiti njihovu cijenu.

Ako nas informirate ,prilikom ugovora (narudžbene verifikacije) da zahtjevate dostavu prije ili na točan određen datum ,I taj datum je osnovni iz vase prespektive ,molimo nemojte raditi narudžbinu,Zapatos.ro neće biti odgovoran za dostave na fiksne dane. Jedino vremenom utvrđenim ugovorom.

Kod daljnjeg pristupa našem sajtu vi prihvaćate uvjete I odredbe u ugovoru ,koji ima na vas .

U isto vrijeme , narudžbinom na našem sajtu ,svjesni ste da ovim potezom ste dužni platiti prodavcu(zapatos.hr)

Preambula

Kupac- Fizička ili poslovna osoba ili druga strana koja napravi račun na sajtu I pravi narudžbine koje su potvrđene od strane prodavca.

Prodavac - S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L.

Kontakt detalji su dostupni u sekciji “ O Nama”

Narudžba – Elektornički document koji se pojavljuje kao oblik komunikacije između Zapatos.hr I kupca kroz koju se zapatos.hr suglasuje dostaviti naručeni proizvod I kupac platiti navedeni proizvod.

Poizvodi- Roba koja se prodaje S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L. Kupac prati ugovor.

Ugovor – Narudžba potvrđena od strane prodavca.

Računi se izdaju i šalju isključivo u elektroničkom obliku

Informacije o proizvodima

Proizvodi predstavljeni na www.zapatos.hr web sajtu su novi I u momentu dostave dolaze sa poreznim izvadtkom ,prema navedenom zakoniku na snazi.

Zapatos.hr može predstaviti na sajtu informacije o robi I / servisima / ili promocijama prakticiranim od nas ili treće strane koja ima ugovoreno partnerstvo tokom neodređenog perioda I dostupnosti na lageru.

Proizvodi su dostupni u dobroj kondiciji I s dostupnosti na lageru .

Zbog ovog razloga,Zapatos.hr zadržava pravo ne smatrajući se obaveznim ako specifična narudžba nije pronađena u trgovini ,ostali proizvodi ne pokazuju podudarnost za dostavu .

Sve informacije korištene za opis robe na sajtu (statičke/dinamičke slike /multimedijalne prezentacije /npr) je informacije od strane prodavca ,koja je u isto vrijeme korištena za prezentaciju.

Cijene na sajtu su predstavljene u HRK. Kupovna cijena tiskana na računu biti će ista kao cijena predstavljena na sajtu prilokom postavljanja porudžbine.

Također kupac će morati platiti svu pošiljku ,dostavnu naknadu ,poštansku kao i ostale troškove od strane profesionalaca da bi imali u posjedu vaš naručeni proizvod, koja se dodaje cijeni naručenog proizvoda.

U slučaju online plaćanja ,prodavac nije i ne može biti odgovoran za dodatne troškove od strane kupca , uključujući ali ne ograničavajući valutnu tečajnu naknadu apliciranu od izdavača bankovne kartice, ukoliko se valuta razlikuje od HRK. Odgovornost za ove akcije snosi isključivo kupac.

Imamo pravo na promjenu cijena prikazanih na sajtu bez predhodne obavjesti. Prema tome mi predpostaljvamo da vrijednost važe narudžbe neće se promjeniti nakon vaše pozitivne potvrde i email adrese koju ste naveli prilikom registracije.

Zapatos.hr pruža valjano jamstvo koje pruža zakonsko pravo ,uključujući ali ne ograničavajaći ,aktivosti na sajtu ,informacije , točnost u opisu , ažuriranju sadržaja ,proizvoda na sajtu i njihovu prilkadnost za određenu svrhu.

Kupac je izričito suglasan da korištenjem ovog sajta i plaćanjem navedenih proizvoda na istom radi izričito na vlastitu odgovornost.

Nismo odgovorni za drugačiju pokazanu boju na vašem zaslonu ukoliko se razlikuje od stvarne boje proizvoda ili veličine / dimenzija i razlike proizvoda zbog njihove posebnosti .

Pravna usklađenosto proizvoda

Svi proizvodi za prodaju na našem sajtu su subjekt stanja i garancije prema važećem zakonu.

Uvijet garancije koje pruža zapatos.hr (uključujući skrivene ovlasti) koje je propisano odgovorajaćim zakonodavstvom i komercijalnim jamstvom koje važi 30 dana od dana preuzimanja proizvoda.

Proizvodi na prodaju na S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L. su novi i dolaze licencirani od strane svakog proizvođača

Konvencionalno jamstvo može biti izdato samo u slučaju ako proizvođač nudi isto takvo navedno jamstvo.

Ni u kojem slučaju potrošačka prava nisu zahvaćena postojanjem ili ne postojanjem konevncionalnog jamstva .

Ukoliko ste fizička osoba ,podsjećamo vas na vaše pravo kao potrošača pod zakonom broj.449/2003, u posebnom čln. 9-14, imenom

Član. 9- Prodavac je odgovoran prema korisniku za nedostatak konfornosti u vrijeme kada je proizvod bio dostavljen.

Član. 10- U nedostatku konfornosti kupac ima pravo tražiti od prodavca da dostavi proizvod koji je udoban ,bez naknade , sa popravkom ili zamjenom ,prema članu. 11 , ili da beneficira od prikladnog sniženja od cijene ili poništenjem ugovora uz lišavanje navedenog proizvoda ,pod uvjetima člana. 13 i 14

Član. 11(1) U slučaju nedostaka udobnosti ,kupac ima pravo zatražiti od prodavca kao prvo da popravi navedeni proizvod ili preda pravo na zamjenu navednog proizvoda ,u ova slučaja bez naknade , osim ako je mjera nemoguća i nesrazmjerna.

(2) Veličina ispravke bit će smatrana nesrazmjerno ako nameće trošak prodavaču koji su nerazumni u poređenju s

• Vrijednost od proizvoda ukoliko nema nedostatka udobnosti;

• Važnosti nedostatka udobnosti;

• Aka druge ispravke mogu biti postignute bez značajne neugodnosti za potrošača;

(3) Veličina ispravke će biti uzeta u obzir ukoliko prodavac nije u mogućnosti ponuditi indentični zamjenski proizvod ili rezveni dio za popravku , uključujući ulogu manjka opreme ili tehnologije.

(4) Bilo koja popravka ili promjena proizvoda bi trebala biti u normalnom vremenskom roku dogovorenom između kupca i prodavca u pisanom obliku bez značajne neugodnosti po potrošača uzimajući prirodni uvid navedenog proizvoda i u koju svrhu je zahtjevan proizvod. Vrijeme trajanje ne smije preći 15 Kalendarskih dana od dana kada je kupac obavjestio prodavca o navedenom proizvodu.

(5) Ako je proizvod popravljen , samo novi zamjenski dijelovi biti će primjenjeni.

Član. 12- Pojam bez naplate, pod čln. 10 i 11 se odnosi na sve troškove potrebne da bi doveli proizvod u stanje udobnosti, uključujući poštu ,transport, rukovanje, dijagnozu, ekspretizu, demontažu, montažu, poravku,korišteni materijal i pakiranje.

Član. 13- Potrošač može zatražiti odgovarajuće sniženje cijene u slijedećim slučajevima:

• Ukoliko ne benificira prilokom popravke ili promjene proizvoda;

• Ukoliko prodavac nije uredio popravku u navedenom razumnom vremenu;

• Ukoliko prodavac nije uredio popravku prema članu. 11 paragraf(4) bez značajne neugodnosti po potrošača

Član. 14- Potrošač nema pravo prekinuti ugovor ukoliko je nedostatak udobnosti manji.

Narudžba

Kupac može napraviti narudže putem sajta na način dodaj robu u košaricu , i onda kompletirati narudžbu putem plaćanja koje izabere navedenog u opisu plaćanja.Jednom dodata u košaricu roba će biti dostupna sve do postoji na zalihama. Dodajući robu u košaricu u smislu završetka narudžbe ,ne implicira automatsku rezervaciju navedene robe .

Prilikom završetka narudžbine ,kupac je suglasan ,da su sve informacije dostavljene od strane kupca ,koje su potrebne u svrhu procesa plaćanja ,su točne ,kompletne i istinite za vrijeme narudžbine.

Ukoliko Zapatos.hr potrvdi cjelokupnu porudžbinu ,ovo će zahtjevati potpuno prijvaćanje uvjeta narudžbine.

Prihvaćanje porudžbine od zapatos.hr smatra se potpunom kada postoji elektronička potvrda (putem e-mail) od strane zapatos.hr prema potrošaču ,prema čemu je narudžbina bili verificirana,i nalazi se u procesu dostave ,bez zahtjevanja za dostavu naloga od strane kupca.

Zapatos.hr ne uzima u obzir ne potvrđene porudžbine ,prilikom slanja navedog email-a za potvdu, koja ima vrijednost ugovora.

Ovaj ugovor stupa na snagu prilokom finalne potvrde narudžbe od strane zapatos.hr

Smanjenje vrijednosti vraćenih proizvoda

Budući da u slučaju prodaje na daljinu Kupac nema mogućnost provjere proizvoda prije sklapanja ugovora, ima pravo odustati od ugovora. Iz istog razloga, Kupcu je dopušteno testirati i provjeriti proizvode koje je kupio u mjeri potrebnoj za utvrđivanje prirode, karakteristika i načina rada Robe.

Kako bi se utvrdila priroda, karakteristike i način rada proizvoda, Kupac mora njima rukovati i pregledati ih na isti način kao što bi to mogao učiniti u stvarnoj fizičkoj trgovini. Na primjer: Kupac treba obuću samo isprobati unutra, a ne nositi je vani, u raznim prilikama.

Kupac je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda koje proizlazi iz manipulacija koje nisu potrebne za utvrđivanje prirode, kvalitete i funkcioniranja proizvoda.

Ako Kupac iskoristi pravo na odustanak nakon što je proizvode koristio u mjeri koja prelazi granicu potrebnu za utvrđivanje njihove prirode, karakteristika i načina rada, odnosno proizvod nije samo testiran, Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda s obzirom da tvrtka BOUTIQUE MALL S.R.L. prodaje samo nove proizvode i ne može prodavati proizvode koje je nosio drugi kupac.

Njegovo originalno pakiranje je sastavni dio proizvoda. Slijedom navedenog, preporučamo Kupcu da prilikom korištenja prava na odustanak od ugovora isti vrati u originalnoj neoštećenoj ambalaži, zaštićen omotanom streč plastičnom ambalažnom folijom ili zapakiran u kartonsku kutiju (bez nalijepljenih etiketa, bez posjekotine, poderotine itd.) i zajedno sa svim pripadajućim dodacima.

Vraćeni proizvodi koji pokazuju znakove istrošenosti (mrlje, ogrebotine, savijanja, pukotine, neravnine, itd.) prihvaćaju se za povrat tek nakon što su usklađeni, uključujući troškove dezinfekcije, uljepšavanja, popravka i dovođenja u komercijalni oblik. kako bi ih prodali kao obnovljene proizvode / ponovno zapečaćene. Konačna vrijednost određena je vrijednošću rada za obnovu ili kao razlika između početne vrijednosti novog proizvoda i vrijednosti preprodaje rabljenog proizvoda.

Svako smanjenje vrijednosti proizvoda koje proizlazi iz rukovanja njima, osim onog potrebnog za utvrđivanje prirode, kvalitete i funkcioniranja Robe, odgovornost je Kupca. Pojašnjenja radi, od ukupne cijene vraćenog proizvoda, Prodavatelj će zadržati novčani iznos koji predstavlja smanjenje vrijednosti proizvoda u omjeru od 5%-80% početne vrijednosti proizvoda, ovisno o slučaju. Protuvrijednost naknade za smanjenje bit će priopćena Kupcu po primitku vraćenih proizvoda, nakon što se izvrši procjena smanjenja vrijednosti.

Proizvodi koji su bili nošeni, proizvodi koji pokazuju znakove korištenja, više se ne mogu staviti u prodaju (isti idu u otpis), s obzirom da tvrtka BOUTIQUE MALL S.R.L. prodaje samo nove proizvode, pa se iznos koji se vraća kao rezultat povrata može umanjiti za 80%, a BOUTIQUE MALL S.R.L. će Kupcu vratiti 20% iznosa uplaćenog s vlasničkom cijenom.

4.9. Ukoliko proizvod koji je naručio Kupac ne može biti isporučen od strane Prodavatelja, isti će obavijestiti Naručitelja/Kupca o toj činjenici i vratiti na račun Kupca protuvrijednost proizvoda, u roku od najviše 7 (sedam) dana od datuma kada je Prodavatelj saznao za tu činjenicu ili od datuma kada je Kupac izričito izrazio namjeru da raskine Ugovor.

4.10 Prihvaćanje narudžbe od strane Zapatosa smatra se dovršenim kada postoji elektronička potvrda (putem e-pošte) poslata od Zapatosa Kupcu da je Narudžba provjerena i da će ući u proces isporuke, bez potrebe za potvrdom primitka od strane Kupaca.

4.11 Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon konačne potvrde Narudžbe od strane Zapatosa


PRAVO NA POVRAT

Pod navedenim zakonom aktu kupovna dikcija se odnosi na fizičke osobe .

Za online kupovine sa kurirskom dostavom:

Prema članu. 9 od OUG 34/2014 želimo vas obavjestiti da imate 14 dana od primitka paketa informirati nas o prekidu ugovora i povratu robe bez obaveze za obrazloženjem vaše odluke za prekid i bez izlaganja dodatnih troškova ,osim onih u članu. 13 paragraf (3) i člana. 14 od OUG nr.34/2014 koji se odnosi na plaćanja:

• Dodatni troškovi ukoliko ste izabrali drugi vid dostave koji se razlikuje od standardne dostave ponuđene od strane prodavaoca;

• Direktni troškovi u vezi sa proizvodom;

• Također vi ste isto odgovorni primiti navedeni prozivod u originalnoj vrijednosti prilikom rukovanja prema navedenom OUG 34/2014.

Reklamacije

Zapatos.hr je odgovoran za kvalitet prodatog prozivoda prema zanoskom pravilniku.

Svi prigovori mogu biti napravljeni pisanim ili telefonskim putem u slučaju od 14 dana od dana primitka paketa kontaktirajući korisničku službu putem e-maila na info@zapatos.hr ili pozivom na broj ( Calling number).

Prigovor mora biti dokumentiran tako što svi relevantni podatci moraju ukazivati na navedeni događaj.

Uz prigovor za zapatos.hr mora biti dostavljen broj narudžbine ,transportni document(broj za praćenje) razlog zbog kojeg je napravljen prigovor , fotografije (u slučaju prigovora/oštećenog proizvoda) zbog navodne pritžbe I potraživanja kupca.

Prigovor neće biti uzet u obzir ukoliko roba je bila promjenjena ili posredovana u bilo kojem pogledu.

Rok za rješavanje prigovora neće biti duži od 10 dana od datuma primitka paketa koji sadrži navedeni proizvod zbog bilo koje razloga prelazi zakonik 449/2004, OG 21/1992 si OUG 34/2014.

Povjerljivost podataka I komercionalne komunikacije

Zapatos.hr nudi zaštitu osobnih podataka uz mogućnost procesuiranja navedenih podataka I slobodno strujanje istih navedenih . Mi poštujemo zaštitu podataka I nedostavljamo osobne podatke trećim stranama , korišteni su u slučaju samo kod narudžbina I našoj komerionalnoj aktivnosti .

Prema zahtjevima zakonika br. 677/2001 o zaštiti pojedinaca sa obzirom procesuiranja I slobodnog strujanja navedenih podataka kao izmjenjen I dopunjen broj zakonika 506/2004 u procesuiranju I osobnih podataka I zaštiti privatnosti u elektroničkoj komunikaciji sektor Zapatos.hr ima obavezu upravljanja u svrhu specifičnih slučajeva vaših osobnih podataka ili podataka druge osobe.

Prema zakoniku br. 677/2001 imate pravo pristupa posredovanim podatcima ,Pravom da ne budete subjekt invidualnih odluka I prava pojave na sudu. U isto vrijeme imate pravo na prestanak procesuiranja vaših podataka I zahtjevati brisanje vaših osobnih podataka. Zbog toga nas možete kontaktirati sa pisanim zahtjevom ,datiranim I potpisanim putem pošte na našu adresu.

Zaštita podataka I komercinalne komunikacije

Prikupljeni osobni podatci biti će korišteni samo u svrhu statusa ovog sajta.

Informacije u porudžbenici biti će korištene za slanje narudžbenih potvrda I bilo kojih promocija I povremenih newsletter-a ,npr. Mi nemamo pravo davati informacije iz baze podataka o našim klijentima .

Zapatos.hr ne promovira spam. Bilo koji korsnik/klijent koji nam je dostavio svoj email na sajtu može izabrati ukloniti isti navedeni. Komunikacija napravljena od Zapatos.hr putem elektroničke znači udaljena komunikacija (internet,email) sadržavajući puno podataka o pošiljatelju ili linkova prema pošiljatelju u vrijeme transmisije.

Fraud

Bilo koji pokušaj pristupa podatcima druge osobe ,pokušaju promjene sadržaja od Zapatos, ili uzroku perfomansi servera Zapatos.hr biti će uzeto u obzir kao fraud I biti će kažnjeno zakonom od strane lokalnih vlasti .

Limitiranje Odgovornosti

Mi nećemo biti odgovorni za bilo koji vid štete (direktno, indirektno, nesretnim slučajem ,ili drugo) rezultirajući korištenjem ili nesposobnosti korištenjem navedenih prikazanih informacija na sajtu I bilo koju vrstu pogreške u sadržaju koji može dovesti do gubitka.

Informacije mogu biti korištene iznova tiskanim putem samo za osobne potrebe.

Informacije ne mogu biti korištene iznova ,distribuirane ili prenošene drugoj osobi ili dodate na bilo koji drugi način u drugom documentu ili materijalu bez predhodne pisane izjave njihovog autora.

Zapatos.hr sajt ne zadržava pravo prilikom štete bilo koje vrste koje kupac ili treća strana mogu imati posljedice kao rezultat ispunjenja od Zapaots.hr ili bilo koje obligacije tokom narudžbine I oštećenja rezultirajući korištenjem robe poslije dostave I posebno njihovog gubitka.

Glavna Sila

Zapatos.hr zadržava pravo da odgodi ili prekine dostave naručenih prozivoda ukoliko ne mogu biti ispoštovane zbog razloga nezavisnog od zapatos.hr ,koje uključuje , vatru, eksploziju, poplave, ektremne vremenske uvjete, epidemije, napade, akcije vlade, ratove,aktove terorizma, proteste,ustanke, ili druge civilne nezadovoljitosti ili druge situacije glavne sile prema korištenju Rumunjskog zakona.

U Roku od 15 dana od trajanja taj događaj ne prestane ,obe strane imaju pravo obavjestiti drugu stranu o prestanku ugovora, bez mogućnosti traženja druge štete.

Parnica

Bilo koji spor između korisnika i Zapatos.hr biti će riješen ljubazno .Ako spor nije riješen na ljubazan način nadležnost je Rumunjskih sudova da riješe u sjedištu Zappatosa na adresi: Sector 3 ,Bukurešt ,Rumunjska.