0

PROPISI I UVJETI ZA PRIMJENU POPUSTA U

KAMPANJI „PLATI 3, PRIMI 4”

Članak 1. ORGANIZATOR KAMPANJE

1.1 Kampanju „ PLATI 3, PRIMI 4” u daljnjem tekstu „ Kampanja” organizira BOUTIQUE MALL S.R.L., pravna osoba prema rumunjskom pravu, sa sjedištem u Bukureštu, Ul. Dinu Vintilă br. 11, kat 8, sektor 2, upisan u Trgovački registar pod br. J40 / 15220/2011, Jedinstveni identifikator na europskoj razini (EUID) ROONRC. J40 / 15220/2011, s C.U.I. 29479700 putem Zapatos internetske trgovine, u daljnjem tekstu „ „ Organizator”.

Članak 2. TRAJANJE I MJESTO RAZVOJA

2.1 Kampanja s popustom održat će se između 17.08.2021-31.08.2021.

2.2 Kampanja će se odvijati u svim zemljama u kojima Zapatos djeluje: Rumunjskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Francuskoj.

Članak 3. MEHANIZAM KAMPANJE

3.1 Kampanja se provodi kroz niske prodajne akcije koje će imati sljedeća pravila:

i. Kada u košaricu dodate 4 proizvoda u kampanji, četvrti će biti besplatan.

ii. Besplatno se odnosi na proizvod sa najnižom cijenom.

iii. U slučaju da će 2, 3 ili čak 4 proizvoda imati istu cijenu, Organizator zadržava pravo odabira proizvoda na koji će se napitak primijeniti.

iv. Proizvode Učesnik mora kupiti, tijekom Kampanje, temeljem iste online narudžbe, u internetskoj trgovini Zappatos na: https://zapatos.hr

3.2 Popust će se automatski primijeniti u košarici.

3.3 Kampanja se ne kumulira sa bilo kojom drugom kampanjom sa popustom koja se provodi tijekom razdoblja koja uključuju ili se u cijelosti ili djelomično preklapaju s razdobljem ove kampanje. Kodovi za popuste i vaučeri ne kumuliraju se s popustima koji se primjenjuju u okviru „PLATITE 3, PRIMITE 4” Kampanje.

3.4 Ako naručite nekoliko proizvoda, od kojih jedan nije dostupan, Zapatos će vas o tome obavijestiti. Ostatak narudžbe bit će obrađen i poslan na zahtjev kupca.

Članak 4. PRAVA ORGANIZATORA

4.1 Organizator zadržava pravo izmjene sadržaja Internet trgovine, uključujući cijene. Cijene vrijede u trenutku naručivanja. Prodavatelj zadržava pravo odabira proizvoda na koje će se primijeniti popust /poklon

4.2 Organizator zadržava pravo prekinuti Kampanju u bilo koje vrijeme tijekom njenog razvoja ili je produžiti nakon prvotno najavljenog roka, uz prethodnu obavijest potrošača putem odgovarajućih sredstava komunikacije (prikaz na web stranici, natpisi u trgovinama itd.).

Članak 5. PRAVA UČESNIKA

5.1 Kupac ima pravo podnijeti prigovor u vezi s primjenom odredbi Općih uvjeta u vezi s primijenjenim popustom. Prigovor se mora podnijeti u roku od 14 dana od okolnosti koje opravdavaju njegovo slanje. Prigovor se mora poslati e-poštom na adresu info@zapatos.hr

5.2 Pravo sudjelovanja u Promociji imaju kupci Prodavatelja, koji su navršili 18 godina do 17.08.2021 (prvi dan Kampanje), koji naručuju tijekom Promocije, na platformi www.zapatos.hr

Članak 6. METODE INFORMIRANJA

6.1 Propisi Promotivne kampanje prikazani su i dostupni besplatno za konzultacije na službenoj web stranici Organizatora na adresi https://zapatos.hr/regulament-...

6.2 Sudjelovanje u Kampanji podrazumijeva razumijevanje, znanje i prihvaćanje u cijelosti, izričito i nedvosmisleno odredbi ove Uredbe.

Članak 7. OSTALE ODREDBE

7.1 Prema rumunjskom zakonodavstvu, u odnosima s pravnim osobama sudionicima Kampanje, odredbe rumunjskog zakonodavstva o zaštiti potrošača neće se primjenjivati, jer se pravne osobe ne mogu uključiti u opseg pojma potrošača, kako je definirano relevantnim zakonodavstvom.

7.2 U smislu ove Uredbe, viša sila znači svaki vanjski događaj, nepredvidljiv, apsolutno nepobjediv i neizbježan. Slučajni događaj je događaj koji Organizator ne može predvidjeti ili spriječiti.

7.3 Ako situacija više sile ili slučajni događaj spriječi ili odgodi u cijelosti ili djelomično izvršenje Uredbe i provođenje / nastavak Kampanje, Organizator će biti oslobođen odgovornosti za ispunjenje svojih obveza za razdoblje u kojem će ovo ispunjenje spriječiti ili odgoditi, prema članku 1351 C. Civ. Organizator, ako se poziva na višu silu ili slučajni događaj, dužan je obavijestiti sudionike Kampanje o slučaju više sile ili slučajnom događaju u roku od 5 radnih dana od njezina nastanka.